Standard Svensk standard · SS-EN 1313-2

Trävaror - Tvärsnitt hos originalsågat virke - Del 2: Lövträ

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies permitted deviations and preferred sizes of European hardwood sawn timber at a moisture content of 20 %.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24981

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-14

Antal sidor: 7