Standard Svensk standard · SS-EN 16449:2014

Trä och träbaserade produkter - Beräkningsmetod för biogen kolhalt i trä och omvandling till koldioxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides a calculation method to quantify the amount of atmospheric carbon dioxide based on the biogenic carbon content of wood.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content of wood and conversion to carbon dioxide

Artikelnummer: STD-101395

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-16

Antal sidor: 20