Standard Svensk standard · SS-EN 1611-1

Trävaror - Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ - Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu och Douglas fir

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1611-1/A1

Omfattning
Denna standard beskriver utseendeklasser vid handelssortering av Europeisk gran, silvergran, furu och Douglas fir.

Standarden gäller torkat eller rått sågat virke.

Standarden gäller inte för hållfasthetssortering av virke till bärande konstruktioner.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs

Artikelnummer: STD-27357

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-25

Antal sidor: 10