Standard Svensk standard · SS-EN 1611-1/A1

Trävaror - Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ - Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu, Douglas fir och lärk

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32881

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-27

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 1611-1