Standard Svensk standard · SS-EN 323

Träbaserade skivor - Provkroppars densitet - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of density

Artikelnummer: STD-13846

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 11