Standard Svensk standard · SS-EN 622-5:2009

Träfiberskivor - Krav - Del 5: MDF-skivor (torrtillverkade träfiberskivor)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for dry process boards (MDF) as defined in EN 316.

The values listed in this European Standard relate to product properties but they are not characteristic values to be used in design calculations1).

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Skivor (92.300.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)

Artikelnummer: STD-71809

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 622-5:2006