Standard Svensk standard · SS-EN 1382:2016

Träkonstruktioner - Fästdons utdragshållfasthet - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the test method for determining the withdrawal capacity of fasteners which have been inserted into timber (solid timber, LVL, CLT and glued laminated timber).
The test method applies to all types of nails, screws and staples.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners

Artikelnummer: STD-8018975

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1382