Standard Svensk standard · SS-EN 325:2012

Träbaserade skivor - Provkroppars mått - mätning

Status: Gällande

Omfattning
The standard specifies methods for measuring the thickness, length and width of test pieces of wood-based panels.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke Träbaserade skivor Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces

Artikelnummer: STD-85848

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-23

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 325