Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16816:2016

Slutanvändningsprestanda hos trävaror - Användning och förbättring av existerande metoder för uppskattning av brukstid

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16816:2016

Slutanvändningsprestanda hos trävaror - Användning och förbättring av existerande metoder för uppskattning av brukstid
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The scope of WG28 Performance Classification is expressed in this Technical Report:Guidance on the determination of end use performance of wood products: utilization and improvement of existing test methods to estimate service life, in order to give input to the harmonized product standards dealing with the durability requirement of the CPD and future Regulation (EU) No 305/2011 (The Construction Products Regulation CPR).This Technical Report brings together the evaluations and discussions to date that have occurred within CEN/TC38/WG28 Performance Classification.This technical report does not address panel products specifically.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16816:2016

Slutanvändningsprestanda hos trävaror - Användning och förbättring av existerande metoder för uppskattning av brukstid
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: End use performance of wood products - Utilisation and improvement of existing methods to estimate service life

Artikelnummer: STD-8022403

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-08

Antal sidor: 44