Standard Svensk standard · SS 232812

Trävaror - Trälister - Mått

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger detaljmått för profilerade trälister och rundstav av trä.

På sektionsritningarna, som är illustrationer och en skalenliga, är sågad yta markerad med ojämn linje.

Ämnesområden

Invändiga ytskikt (91.180) Trä (92.300.20) Trävaror (94.300)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Timber - Wood trim - Sizes

Artikelnummer: STD-12109

Utgåva: 4

Fastställd: 1992-10-14

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 232812