Standard Svensk standard · SS 232812

Hyvlat virke - Trälister - Mått

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 232812

Omfattning
Denna standard ger detaljmått för profilerade trälister och rundstav av trä.

På sektionsritningarna, som är illustrationer och ej skalenliga, är sågad yta markerad med ojämn linje.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6636

Utgåva: 3

Fastställd: 1980-11-15

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS 232812