Standard Swedish standard · SS 232812

Planed timber - Wood trim - Sizes

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 232812

Scope
Denna standard ger detaljmått för profilerade trälister och rundstav av trä.

På sektionsritningarna, som är illustrationer och ej skalenliga, är sågad yta markerad med ojämn linje.

Subjects

Earth-moving machinery (53.100)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-6636

Edition: 3

Approved: 11/15/1980

No of pages: 7

Replaced by: SS 232812