Standard Swedish standard · SS 232812

Timber - Wood trim - Sizes

Status: Valid

Scope
Denna standard ger detaljmått för profilerade trälister och rundstav av trä. På sektionsritningarna, som är illustrationer och en skalenliga, är sågad yta markerad med ojämn linje.

Subjects

Interior finishing (91.180) Wood (92.300.20) Round and sawn timber (94.300)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-12109

Edition: 4

Approved: 10/14/1992

No of pages: 16

Replaces: SS 232812