Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12460-4:2016

Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 4: Torkmetod(ISO 12460-4:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12460 specifies a desiccator method for the determination of the quantity of formaldehyde emitted from particleboard, fibreboard, plywood, oriented strand board (OSB) and wooden laminated flooring.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 4: Desiccator method (ISO 12460-4:2016)

Artikelnummer: STD-8018983

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-22

Antal sidor: 24