Standard Svensk standard · SS-EN 633

Cementbundna spånskivor - Typer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives a defintion and classification for cement-bonded particleboards.

Particleboards manufactured with organic binders, or particleboard manufactured with a gypsum binder are not included.

NOTE. Particleboards manufactured with organic binders are defined and classified in EN 309:1992 Particleboards - Definition and classification.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Skivor (94.350)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Cementbonded particleboards - Definition and classification

Artikelnummer: STD-15090

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-04-22

Antal sidor: 5