Standard Svensk standard · SS-EN 383:2007

Träkonstruktioner - Hålkanthållfasthet och bäddmodul för dymlingformade förbindare - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Determination of embedding strength and foundation values for dowel type fasteners

Artikelnummer: STD-57611

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-01-24

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 383