Standard Svensk standard · SS-EN 382-1

Träfiberskivor - Ytabsorption - Del 1: Provningsmetod för torrtillverkade skivor

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Fibreboards - Determination of surface absorption- Part 1: Test method for dry process fibreboards

Artikelnummer: STD-13826

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 11