Standard Svensk standard · SS-EN 310

Träbaserade skivor - Elasticitetsmodul och hållfasthet vid böjning - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13835

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 15