Standard Svensk standard · SS-EN 1195

Träkonstruktioner - Golv på reglar - Provning medstatisk och dynamisk punktlast

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger provningsmetoder för funktionen bärande golvunderlag som utsätts för

-- statisk punktlast (motsvarande t ex last av orsakad av personer, möbler eller utrustning)
-- stötlast (motsvarande t ex last av personer i rörelse)

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21879

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-30

Antal sidor: 34