Standard Swedish standard · SS-EN 1195

Timber structures - Test methods - Performance ofstructural floor decking

Status: Valid

Scope
Denna standard anger provningsmetoder för funktionen bärande golvunderlag som utsätts för -- statisk punktlast (motsvarande t ex last av orsakad av personer, möbler eller utrustning) -- stötlast (motsvarande t ex last av personer i rörelse)

Subjects

Ceilings, floors, stairs (91.060.30) Timber structures (91.080.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-21879

Edition: 1

Approved: 1/30/1998

No of pages: 34