Standard Svensk standard · SS-ISO 12122-3:2016

Träkonstruktioner - Bestämning av karakteristiska värden - Del 3: Limträ (ISO 12122-3:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12122 gives methods for the determination of characteristic values for a defined population of glued laminated timber products, calculated from test values.
It presents methods for the determination of
a) characteristic value of mean-based properties, and
b) characteristic value of 5th percentile-based properties.
NOTE Annex B gives information on the methods that have been successfully used to estimate the characteristic values of glued laminated timber products from properties of the laminates.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Determination of characteristic values - Part 3: Glued laminated timber (ISO 12122-3:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022060

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 24