Standard Svensk standard · SS-EN 382-2

Träfiberskivor - Ytabsorption - Del 2: Provningsmetod för hårda skivor

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15039

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-06-03

Antal sidor: 9