Standard Svensk standard · SS-EN 12248

Trävaror - Sågat virke i industriförpackningar - Tillåtna måttavvikelser och rekommenderade tvärsnitt

Status: Gällande

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel: Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and preferential sizes

Artikelnummer: STD-27011

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 6