Standard Svensk standard · SS-EN 380

Träkonstruktioner - Statisk provning - Allmänna regler

Status: Gällande

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - General principles for static load testing

Artikelnummer: STD-14456

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-28

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 230101