Standard Svensk standard · SS-ENV 807:2009

Träskydd - Bestämning av skyddsverkan mot mögelröta och andra mikroorganismer

Status: Gällande

Omfattning
This European Prestandard specifies a method of test for determining the toxic effectiveness of a woodpreservative, applied to wood by full impregnation, against the micro-fungi which cause soft rot of wood.

The method is applicable to testing of formulated products or of their active ingredients.

NOTE A method suitable for undertaking screening tests of potential active ingredients is given in annex A.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms

Artikelnummer: STD-70899

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-09-21

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ENV 807