Standard Svensk standard · SS-EN 14067-1

Järnvägar - Aerodynamik - Del 1: Symboler och enheter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to aerodynamics for railway applications. It defines symbols and units used in formulae and calculations in the field of aerodynamics. The definitions given in this European Standard explain the symbols and classify the units. Further to usual symbols, this document contains symbols which are used for calculations. It should be noted, however, that these symbols may not have the same significance in a different field of application. Additional symbols should be defined according to the application.

Ämnesområden

Teckensymboler (01.075) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units

Artikelnummer: STD-34030

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-09

Antal sidor: 11