Standard Svensk standard · SS 3653

Järnvägar - Rullningslager i axelboxar - Provning av smörjfetts mekaniska stabilitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railways - Rolling bearings for axleboxes - Test of the mechanical stability of lubricating greases

Artikelnummer: STD-21033

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-08-22

Antal sidor: 9