Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16251:2016

Järnvägar - Klimatförhållanden - Utförande och provning av rullande materiel vid besvärliga förhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives guidance for designing rolling stock for its specified ranges of environmental conditions according to EN 50125-1. This guidance covers environmental conditions in Europe.

The relevant clauses for the particular vehicle should be chosen and described in the vehicle specification. Depending on the ranges selected, design and/or testing provisions described in this Technical Report should be taken into account. This Technical Report is a collection of existing test descriptions and design guidance based on long lasting experience of operators, test centres and industry.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Environmental conditions - Design guidance for rolling stock

Artikelnummer: STD-8019933

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-14

Antal sidor: 56