Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2023

Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2023

Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document:
— Establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identifies the main types;
— specifies the different and varying ways by which crossings can be described using the following parameters:
— geometry of the crossing;
— types of construction;
— design criteria;
— manufacturing processes;
— tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2023

Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Artikelnummer: STD-80047087

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-11-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13232-6:2005+A1:2011