Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2005+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 6: Fasta korsningar

Status: Gällande

Omfattning
The scope of this European Standard is to:
- establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identify the main types;
- specify the different and varying ways by which crossings can be described using the following parameters:
- geometry of the crossing;
- types of construction;
- design criteria;
- manufacturing processes;
- tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82065

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13232-6:2005