Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2005+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 6: Fasta korsningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13232-6:2023
Omfattning
The scope of this European Standard is to: - establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identify the main types; - specify the different and varying ways by which crossings can be described using the following parameters: - geometry of the crossing; - types of construction; - design criteria; - manufacturing processes; - tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Artikelnummer: STD-82065

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13232-6:2005

Ersätts av: SS-EN 13232-6:2023