Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2005

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 6: Fasta korsningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13232-6:2005+A1:2011

Omfattning
The scope of this European Standard is to:
-- establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identify the main
types;
-- specify the different and varying ways by which crossings can be described using the following
parameters:
-- geometry of the crossing;
-- types of construction;
-- design criteria;
-- manufacturing processes;
-- tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Artikelnummer: STD-40931

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-07

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN 13232-6:2005+A1:2011