Standard Svensk standard · SS-EN 13232-6:2005

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 6: Fasta korsningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13232-6:2005+A1:2011

Omfattning
The scope of this European Standard is to: -- establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identify the main types; -- specify the different and varying ways by which crossings can be described using the following parameters: -- geometry of the crossing; -- types of construction; -- design criteria; -- manufacturing processes; -- tolerances and inspection.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Artikelnummer: STD-40931

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-07

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN 13232-6:2005+A1:2011