Standard Svensk standard · SS-EN 13231-5:2018

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 5: Rutiner för järnvägs omprofilering för spår, växlar, korsningar och expansionsenheter

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the procedure for planning and execution of rail reprofiling work including description of rail surface defects. It concerns work in both plain lines and switches and crossings generally done with machines according to the EN 14033 series and EN 15746 series. It applies to vignole railway rails of 46 kg/m and above according to EN 13674-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices

Artikelnummer: STD-80005351

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-03

Antal sidor: 48