Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-2:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 2: Provningsmetod för longitudinellt rälmotstånd (ISO 22074-2:2021, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the laboratory test procedure to determine:
a) the maximum longitudinal force that can be applied to a rail, secured to a sleeper, bearer or element of ballastless track by a rail fastening assembly, without non-elastic displacement of the rail occurring, or the longitudinal stiffness at a specified longitudinal displacement of a specimen of embedded rail with an adhesive fastening system, and for any type of fastening;
b) the shear displacement and slip data required for track-bridge interaction calculations.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure — Rail fastening systems — Part 2: Test method for longitudinal rail restraint (ISO 22074-2:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80028278

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-23

Antal sidor: 16