Standard Svensk standard · SS-EN 60349-2

Elektrisk fordonsdrift - Elmaskiner för räls- och vägfordon - Del 2: Växelströmsmotorer för omriktardrift

Status: Gällande

Ämnesområden

Elfordonsutrustning (29.280) Rullande material (45.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 2: Electronic convertor-fed alternating current motors

Artikelnummer: STD-3334647

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-04-06

Antal sidor: 38

Ersätter: SS-EN 60349-2