Standard Svensk standard · SS-EN 62520

Järnvägstillämpningar - Elektrisk traktion - Strömriktarmatade linjära asynkronmotorer med kort primärlindning

Status: Gällande

Ämnesområden

Rullande material (45.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3335082

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-11

Antal sidor: 32