Standard Svensk standard · SS-EN 13231-1:2024

Järnvägar - Infrastruktur - Godkännande av arbeten - Del 1: Arbeten i ballasterade spår - Spår, spårväxlar och spårkorsningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13231-1:2024

Järnvägar - Infrastruktur - Godkännande av arbeten - Del 1: Arbeten i ballasterade spår - Spår, spårväxlar och spårkorsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies technical requirements and tolerances for the acceptance of works on ballasted track situated on:
- plain line;
- switches and crossings; and
- rail expansion devices as part of the track
for 1 435 mm and wider track gauge railways.
The works on ballasted track, hereafter referred to as track works, concern construction of new track, track renewal and track maintenance.
This document specifies the requirements for substructure works, track geometry, absolute track position, working parameters of on track machines, track components, ballast cross section, structure gauge, stressing works, specific measurements and quality checks for switches and crossings and rail expansion devices, and for the measuring systems used to perform measurements, verifications and checks for the scope of acceptance. Requirements for responsibilities and documentation necessary for the acceptance of track works are specified.
This document also requires compliance of all track materials with the customer’s relevant acceptance criteria and specifications provided by the supplier.
This document does not cover works related to reprofiling the railhead or the associated measurements, except for some measurements related to safety, as these works are covered by other parts of EN 13231 series.
Platform reconstruction works and level crossing works are not covered by this document.
This document does not apply to urban rail systems or ballastless track.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13231-1:2024

Järnvägar - Infrastruktur - Godkännande av arbeten - Del 1: Arbeten i ballasterade spår - Spår, spårväxlar och spårkorsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line, switches and crossings

Artikelnummer: STD-80048054

Utgåva: 3

Fastställd: 2024-01-03

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN 13231-1:2013