Standard Svensk standard · SS-EN 16727-3:2017

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Icke-akustiska egenskaper - Del 3: Allmänna säkerhets- och miljökrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies minimum requirements and other criteria for assessing the general safety and environmental performance of noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation under typical rail-side conditions. Requirements for more onerous conditions are a matter for consideration by the designer. Appropriate test methods are provided where these are necessary, but for some aspects a declaration of material characteristics may be required for the information of designers. The treatment of each topic is covered separately in Annexes A to G.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 3: General safety and environmental requirements

Artikelnummer: STD-8024829

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-01

Antal sidor: 32