Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17320:2019

Järnvägar - Infrastruktur - Bestämning av laboratorieprovsparametrar för bedömning av mekanisk hållbarhet hos befästningssystem - Kompletterande element

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17320:2019

Järnvägar - Infrastruktur - Bestämning av laboratorieprovsparametrar för bedömning av mekanisk hållbarhet hos befästningssystem - Kompletterande element
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document presents the technical basis for the loading conditions (the load magnitude, the load
angle and the position of load application) to be used when performing the repeated load tests
described by EN 13146-4. This basis consists of measurements made in-track, theoretical analysis and
experience of using the previous versions of the EN 13481 series. Statistical variations in the applied
loads and their influence on safety factors are also considered.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17320:2019

Järnvägar - Infrastruktur - Bestämning av laboratorieprovsparametrar för bedömning av mekanisk hållbarhet hos befästningssystem - Kompletterande element
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element

Artikelnummer: STD-80025410

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-27

Antal sidor: 20