Standard Svensk standard · SS-EN 15734-1:2010+A1:2022

Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15734-1:2010+A1:2022

Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the functionality, constraints, performance and operation of a brake system for use in high speed trains as described in the TSI High Speed Rolling Stock, operating on routes of the European railways and their infrastructure systems.
The brake system requirements specified in this European Standard apply to trains that may operate at a maximum speed of up to 350 km/h on lines specifically built for high speed and define graduated values for deceleration related to four speed ranges (see Clause 6).
This European Standard covers:
- all new vehicle designs of high speed trains;
- all major overhauls of the above-mentioned vehicles if they involve redesigning or extensive alteration to the brake system of the vehicle concerned.
This European Standard does not cover locomotive hauled trains, which are specified by EN 14198.
NOTE This document applies the functional subdivision into subsystems as specified in the TSI High speed. The braking system is part of the function: "Accelerate, maintain speed, brake and stop".

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15734-1:2010+A1:2022

Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1: Requirements and definitions

Artikelnummer: STD-80033322

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-03

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 15734-1:2010