Standard Svensk standard · SS-ISO 19659-2:2020

Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering för järnvägsfordon - Del 2: Termisk komfort (ISO 19659-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a general approach for achieving thermal comfort for passenger compartments or saloons of railway vehicles (single level or double-decker) such as main line, regional/suburban and urban vehicles used in public transportation services. This document also describes guidelines to specify conditions, performance values and the comfort parameter measurement methods for compartments, saloons and local annexes. This document does not apply to the thermal comfort of the cab driver.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock - Part 2: Thermal comfort (ISO 19659-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80023462

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-04

Antal sidor: 40