Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-6:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden (ISO 22074-6:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-6:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden (ISO 22074-6:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 766,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a laboratory test procedure for finding the effect of exposure to severe environmental conditions on the fastening system.
This test procedure applies to a complete fastening assembly including embedded rail with mechanical fastenings. It is not applicable to embedded rail systems relying on adhesive components to secure the rail.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-6:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden (ISO 22074-6:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 766,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure — Rail fastening systems — Part 6: Test method for resistance to severe environmental conditions (ISO 22074-6:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80028280

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-23

Antal sidor: 12