Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-6:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden (ISO 22074-6:2021, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a laboratory test procedure for finding the effect of exposure to severe environmental conditions on the fastening system.
This test procedure applies to a complete fastening assembly including embedded rail with mechanical fastenings. It is not applicable to embedded rail systems relying on adhesive components to secure the rail.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure — Rail fastening systems — Part 6: Test method for resistance to severe environmental conditions (ISO 22074-6:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80028280

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-23

Antal sidor: 12