Standard Svensk standard · SS-EN 15807:2021

Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar

Status: Gällande

Omfattning
This document applies to pneumatic half couplings designed to couple either the brake pipes or main reservoir pipes of railway vehicles, without taking the type of vehicles and track-gauge into consideration.
This document gives the requirements for the design, dimensions, testing and quality assurance of pneumatic half couplings.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Pneumatic half couplings

Artikelnummer: STD-80028171

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-03-17

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 15807:2011