Standard Svensk standard · SS-EN 15807:2011

Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to pneumatic half couplings designed to couple either the brake pipes or main reservoir pipes of railway vehicles, without taking the type of vehicles and track-gauge into consideration.

This European Standard gives the requirements for the design, dimensions, testing and quality assurance of pneumatic half couplings.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Pneumatic half couplings

Artikelnummer: STD-76346

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-24

Antal sidor: 60