Standard Svensk standard · SS-EN 13775-4:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 4: Boggier med två hjulpar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13775-4:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 4: Boggier med två hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies principles and requirements for measuring bogies with 2 wheelsets. This ensures that the measuring processes are applied in accordance with uniform criteria. It applies to new and modified bogies with 2 wheelsets.
Provisions going beyond the scope of these requirements are generally agreed between the contracting parties involved. The measuring processes relate to the bogies with or without add-ons in their entirety or just part of them if the geometrical structure does not permit anything else. Where appropriate, other measuring
processes not specified here are necessary and are specified in each individual case.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13775-4:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 4: Boggier med två hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 4: Bogies with 2 wheelsets

Artikelnummer: STD-36672

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-07-02

Antal sidor: 33