Standard Svensk standard · SS-EN 15153-4:2020

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 4: Signalhorn för spårväg

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the functional and technical requirements for exterior audible warning devices for urban rail vehicles as defined in the CEN-CENELEC Guide 26, i.e. metro systems, trams, light rail, and local rail systems. This document also defines the requirements for testing and conformity assessment. NOTE The requirements for exterior audible warning devices for heavy rail vehicles are found in EN 15153 2:2020.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail

Artikelnummer: STD-80019327

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-21

Antal sidor: 20