Standard Svensk standard · SS-EN 16585-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16585-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the specific ‘Design for PRM use’ requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard:
- the definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI;
- this standard defines elements which are universally valid for obstacle free travelling including toilets, elements for sitting, standing and moving and clearways and internal doors. The definitions and requirements of this standard are to be used for rolling stock applications;
- this standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers. It does not define general requirements and general definitions;
- this standard assumes that the rolling stock is in its defined operating condition;
- where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements.
The 'Equipment and components' standard is written in three parts:
- Part 1 contains:
- toilets;
- this document is Part 2 and contains:
- handholds;
- seats;
- wheelchair spaces;
- Part 3 contains:
- clearways;
- internal doors.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Järnvägar (14.540) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16585-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Utrustning ombord på rullande materiel - Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components on board rolling stock - Part 2: Elements for sitting, standing and moving

Artikelnummer: STD-8024827

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-01

Antal sidor: 56