Standard Svensk standard · SS-EN 14067-3

Järnvägar - Aerodynamik - Del 3: Aerodynamik i tunnlar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes physical phenomena of railway-specific aerodynamics and gives recommendations for the documentation of tests.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Aerodynamics - Part 3: Aerodynamics in tunnels

Artikelnummer: STD-34032

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-09

Antal sidor: 15