Standard Svensk standard · SS-EN 14730-1:2017

Järnvägar - Spår - Termitsvetsning av räler - Del 1: Godkännande av svetsprocesser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the laboratory tests and requirements for approval of an aluminothermic welding process using welds produced in workshop conditions.
It applies to the joining of new, Vignole rails as described in EN 13674 1 of the same profile and steel grade.
Compliance with the requirements of this standard does not of itself ensure the suitability of a welding process for specific conditions of track and traffic.
The standard does not cover welds made between different rail sections, differently worn rails and different rail grades.
In addition to the definitive requirements this standard also requires the items detailed in Clause 4 to be documented. For compliance with this standard, it is important that both the definitive requirements and the documented items be satisfied.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Svetsmetoder (25.160.10) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes

Artikelnummer: STD-8025356

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-06

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 14730-1:2006+A1:2010