Standard Svensk standard · SS-EN 13848-1:2019

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av spårläge

Status: Gällande

Omfattning
This document gives definitions for the principal track geometry parameters and specifies minimum requirements for measurement and the analysis methods. The aim is to allow the comparability of the output of different measuring systems.
This document does not apply to Urban Rail Systems.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1: Characterization of track geometry

Artikelnummer: STD-80010742

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-02

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 13848-1:2004+A1:2008