Standard Svensk standard · SS-EN 16860:2019

Järnvägar - Krav och allmänna principer för att säkra last i godstransporter på järnväg

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the minimum requirements for securing payload to ensure safe operation of freight wagons, utilizing a train speed of up to 120 km/h. It is serving as a basis for the design and implementation of payload securing methods. Additional requirements in the case of wagons designed for the transport of special payload and/or with integrated load security (e.g. tank wagons, hopper wagons, car carriers, coil carriers and wagons for intermodal transport) are not part of this document.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Vagnar (45.060.20) Övrigt (55.180.99) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Requirements and general principles for securing payload in rail freight transport

Artikelnummer: STD-80010649

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-26

Antal sidor: 32